Had u ook een "tante zuster" in de Maasstraat

Er zijn jaren geweest dat menig Weerter familie minstens één tante zuster en/of heeroom in het klooster had. Dit jaar vieren de Birgittinessen hun 175-jarig verblijf in (slot) klooster Maria Hart in de Weerter Maasstraat. Ook daar heeft menig "tante zuster" uit de regio Weert gewoond. In samenwerking met Stichting De Aldenborgh komen er nu kwartierstaten beschikbaar van alle Weerter Birgittinessen. Vanaf zondag 8 april te volgen via de website van de Birgittinessen en op Facebook en Twitter.
Lees meer.....>>>>


Moeder Abdis Schreurs (rechts) en priorin zuster van Moorsel in 1991

Weert: "parel van de heide..." .... in de 19e eeuw

 

 

 

 

 

 

 

Dit boek van auteur Frits Nies over Weert e.o. in de 19e eeuw kunt u NU bestellen. Het boek kost slechts € 29,50.
Lees alles over het bestelproces en de tot standkoming in bijgevoegde folder, welke u hier kunt downloaden.

Aftrap van Hornejaar 2018!


Zondagmiddag 18 maart 2018 om 14.30 uur in het Munttheater. Klik op de folder voor alle informatie en voor de tickets!!

Cursus Weerterlogie

In februari 2018 is er weer een cursus Weerterlogie. Zie rechterkolom voor meer informatie. Schrijf u nu in.
Let op de gewijzigde cursusdata:
22 februari         drs. John van Cauteren over de Middeleeuwen tot de Tachtigjarige Oorlog

1 maart               dr. Henk Hiddink over prehistorie en oudheid

08 maart            dr. Jos Wassink over de 17de en 18de eeuw

15 maart            dr. Joost Welten over de Franse tijd

22 maart            Peter Korten over de 19de eeuw

12 april               drs. Theo Schers over de beide Wereldoorlogen en het interbellum

19 april               drs. John van Cauteren over Weerter kunst

3 mei                  drs. Frits Nies over de jaren vijftig en de moderne tijd
Zie verder convocaat.
 

Weert: "parel van de heide..." .... in de 19e eeuw

 

 

 

 

 

 

 

Dit boek van auteur Frits Nies over Weert e.o. in de 19e eeuw kunt u NU bestellen. Het boek kost slechts € 29,50.
Lees alles over het bestelproces en de tot standkoming in bijgevoegde folder, welke u hier kunt downloaden.

 

Jan van der Croondrager 2018: Peter Korten

Na afloop van de cursus Weerterlogie werd Peter Korten aangenaam verrast door leden van de Stichting Lambiek Knoup Weert door Peter voor te dragen als Jan van der Croondrager 2018. Zie Weertdegekste voor meer info.

 

Cursus Weerterlogie geslaagden 28-11-2017

Zoektocht naar het graf van de graaf van Horne in Weert

20-09-2017
 

Zo kan het schrijven van de Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert, 1442-1587’, Ch. Creemers ed., Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg 12 (1875) 145-220 gegaan zijn.
Deze kroniek is het vertrekpunt voor de zoektocht naar het graf van de graaf Van Horne in Weert.
Op initiatief van de Aldenborgh werd dit filmpje gemaakt door Midden-Limburg actueel. Hans Kiggen uit Tungelroy in de rol van rector Christiaan Creemers (1834-1900).
https://middenlimburgactueel.nl/2017/10/11/zoektocht-naar-de-onthoofde-graaf-van-horne/

Maandag 2 oktober 2017: Lezing over de Kelten

20-09-2017

Gerard Corstjens houdt op maandagavond 2 oktober in ons clublokaal bij Antje van de Statie een lezing over de geschiedenis van de Kelten, hun strijd met de Romeinen en de gevolgen hiervan voor hun cultuur en religie. Van harte aanbevolen. De lezing begint om 19.30 uur.

 

17 september 2017: Premiere DVD Stamtafel

01-09-2017

Zondag 17 september om 13.00 uur vindt in de Gotcha Bioscoop aan de Beekstraat in Weert de première plaats van de DVD over het boek ‘Stamtafel Weert’.  Deze dvd is gemaakt naar aanleiding van het boek dat door Stichting De Aldenborgh Weert  en Stichting Veldeke Weert  in 2015 is uitgegeven. Binnen twee maanden waren alle 500 exemplaren van het boek uitverkocht. Uit de enorme hoeveelheid beeld- en geluidsopnamen van ‘vertelsels’ van kasteleins, kasteleinskinderen en stamgasten over het Weerter caféleven  en de sfeer van weleer is een selectie gemaakt en op DVD vastgelegd. Gedurende 1 uur en 14 minuten kunt u genieten van smeuïge historische anekdotes, beelden en muziek. Maar naast gein en ongein komt ook het harde bestaan van weleer  en de sociale rol van het historisch caféleven in Weert  en omstreken tussen 1900 en 1970 aan de orde. Videobewerker en uitgever Math Ramakers heeft er met ondersteuning van Stichting De Aldenborgh  Weert een zeer gevarieerd en waardevol historisch filmisch document van gemaakt.

De toegangsprijs voor de première bedraagt € 5,00, daar is koffie/thee en ‘cake’ bij inbegrepen.  Tijdens de pauze wordt de DVD voor een introductie prijs van € 10,00 aangeboden. Vanaf 29 september zal de DVD te koop zijn bij de bekende lectuur winkels voor €12,95. Tevens wordt tijdens de Weerter kermis in de ‘stand’ van Math Ramakers in de Langstraat ter hoogte van de Maasstraat ook zijn nieuwste Dvd uit de serie ”Weert zoals het was” aangeboden.

Fundamenten Hoogh kerk ontdekt

19-08-2017

Wat ruim tweehonderd jaar geleden mede door Napoleon werd ondergeschoffeld, ziet binnenkort wellicht opnieuw het daglicht. Tijdens grondradaronderzoek in opdracht van geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh zijn onlangs fundamenten ontdekt van de 16e-eeuwse kloosterkerk van Maria-Wijngaard aan de Maasstraat, het oudste klooster van Weert (1442).

Zand erover
De eerste steen van deze kloosterkerk, die de huiskapel van de nonnen van Windesheim moest vervangen, werd in 1525 gelegd door graaf Jacob III van Horne. Toen de bouw in 1539 werd voltooid, sprak men al snel van de ‘Hoogh Kerck’.Uit de roemruchte kroniek van zuster Maria Luyten weten we ook dat de kerk werd ingewijd door Gedeon van der Gracht, wij-bisschop van Luik, in aanwezigheid van graaf Johan van Horne, de stiefvader van Filips de Montmorency. Het bouwwerk staat ingetekend op de oudst bekende kaart van Weert, in 1570 door Jacob van Deventer gemaakt in opdracht van Filips II. Toen de Franse overheerser eind 18e eeuw alle kloosters sloot en de religieuzen verjoeg, raakte de kloosterkerk snel in verval. Deze werd in 1836 zelfs gesloopt. In 1843 kwamen de zusters birgittinessen vanuit het Brabantse Uden naar Weert om hun intrek te nemen in het verlaten klooster waar van de kerk niets meer te zien was.

Middeleeuwse schatkamer
Zand erover, dat leek ook te gelden voor de Weerter herinnering. Tot grondradaronderzoek op 13 juni jl. in de tuin van de birgittinessen een deel van de oude fundamenten aan het licht bracht. Aldenborgh-voorzitter Peter Korten: “In en om deze kloosterkerk zijn destijds niet alleen nonnen, maar ook notabelen uit Weert begraven. Zo ook gravin Amalia van Horne, de zus van de graven Jacob III en Johan van Horne, die tot haar dood in 1562 zuster was in de kloosterorde van Windesheim”. Wie weet wie hier mogelijk nog meer ligt. Filips van Horne, de Heer van Weert van wie we volgend jaar de onthoofding 450 jaar geleden herdenken…?’ Maria Luyten schrijft in haar kroniek dat het stoffelijk overschot van Filips op 23 juni 1568 van Brussel naar Weert is overgebracht en ‘terstondt binnen één uure in de Hoogh kerck begraven; want hij hat 19 daegen boven aerde gestaen, maar hij was twee reijsen gebalsemt.’
De sterk verwereldlijkte orde van de birgittinessen die nu bewoonster is van het klooster aan de Maasstraat in Weert wil alle medewerking verlenen aan nader onderzoek naar de nu ontdekte middeleeuwse schatkamer in hun tuin pal achter de Martinuskerk. Wordt vervolgd…

Excursie naar Moers (D)

19-06-2017

In het kader van het aanstaande van Hornejaar 2018 en de historische banden met de stad Moers met de familie van Horne gaat de grote zomerexcursie dit jaar naar Moers (D). De excursie zal plaatsvinden op donderdag 13 juli aanstaande. Klik hier voor alle informatie en inschrijving voor deze reis.

Cultuurhistorische zomer 2017

19-06-2017

De Cultuurhistorische zomer 2017 belooft weer een prachtige editie te worden, gezien het programma. Wij hopen natuurlijk dat er weer veel bezoekers zijn en dat we overal mooi weer hebben. Wilt u uw zomer plannen? Zet de datums maar vast in uw agenda. Download hier de folder!