Bestuur 

Voorzitter: Peter Korten
Secretaris: Paul Lammeretz
Penningmeester: Anna van Wegberg
Lid: Anton Cornelissen
Lid: Frits Weerts
Lid: Martin van Hoef

Eine Aovendj op Aovert 

16-01-2017


Op vrijdagavond 20 januari wordt er een voorbeschouwing gehouden over het boek Altweert (Keent deel II). In de lezing komt Altweert aan de orde en de van Hornekazerne. Aanvang 19.30 uur bij Zaal Dennenoord. (lees meer)

Gemeenteraad volgt cursus Weertologie 

12-12-2016

De gemeenteraad van Weert volgt momenteel de cursus Weerterlogie. De zijn al over de helft. Vandaag was het thema: de negentiende eeuw van Weert in vogelvlucht. De spreker van deze avond was Peter Korten. Een impressie:

Aldenborgh prijst stadsbrouwerij Weert en stichting Werthabier 

08-12-2016

Zondagmiddag
23 oktober 2016. Een bomvol proeflokaal van de net geopende Stadsbrouwerij Weert aan de Parallelweg. Brouwer Erwin Strijbosch, zijn team van de Brouwschuur en de Stichting Werthabier laten burgemeester Jos Heijmans als eerste het eerste brouwsel proeven, Wertha Bockbier. Stichting De Aldenborgh is bijzonder trots op dit historisch feit. Na de teloorgang van de laatste Weerter brouwerij, Wertha, in de jaren ’60 van de vorige eeuw heeft Weert nu opnieuw een brouwerij, ‘Stadsbrouwerij Weert’. En dankzij de Stichting  Werthabier is het eerste brouwsel een bijzonder bier, Wertha Bockbier. Als blijk van waardering overhandigde bestuurslid Frits Weerts namens Stichting De Aldenborgh een exemplaar van het in november 2015 uitgegeven boek ‘Stamtafel Weert’ aan brouwer Erwin Strijbosch en aan Frans Maas, voorzitter van de Stichting Wertha Bier. Frits Weerts plaatste onderstaande ‘in ’t Wieërts’ geschreven aantekening in het boek:

“Dit es unne historiesen daag, woeë-op de Wieërter Stadsbrouweri-j eur brouwproses in gang zetj en tegeliekertiêd ’n now Werthabeer ’n aoj tradisie weer laeve in bleûsj. Dao-op moge vae gruuëts zeen en völ waerdje aan hechte. Det es dânkeswaerd aan de Brouwschuur en de Stichting Werthabier. Heejmej zeen aoj tradisies en gebroêke, woeë vae d’r al zoeëvöl van motte misse, weer trökgeplaatsj in ’t Wieërter laeve en det es um bli-j van te waere. Met de oetgaaf van ’t book Stamtafel Weert, hebbe ve bepaaldje aspekte van ’t laeve in Wieërt, zoeë-as det vreuger zich in kefees aafspuuëldje, zoeëvöl muuëgelik prebieëre vâst te legke. En aan weem kunne vae dan baeter zoeën book kedo gaeve as aan de Brouwschuur en de Stichting Werthabier di-j presies in dit sträötje te wêrrek gaon.

De aafdeiling Stamtafel Weert van d’n Aldenborgh geuëftj uch names de Aldenborgh en in dit gevâl ouch names de soondesstamtaofel van kefee Dennenoord gaer ’n eksemplaar van dit book um de waardieëring te laote bliêke vör dieës histories waardevolle initiatieve.  Misschiens kujje ’t oppe stamtaofel van eur preuflokaal legke, um dit gedachtegood in ieëre te haoje. Vae danke uch hertelik vör ’t herstel van dit erfgood en vör de oetnuuëdiging det ve de start heejvan persuuënlik mej mooge make. Ich verwacht en hoeëp det ve d’r heej nog dèk eine mooge kaome preuve.”

De Stichting Aldenborgh, Stamtafel Weert.

Names dieës

Frits Weerts

Weert heeft weer 32 nieuwe Weerterlogen 

29-11-2016

Afgelopen dinsdag
was voor stichting de Aldenborgh Weert een heugelijke dag.In het clublokaal, brasserie Antje van de Statie, mochten maar liefst 32 cursisten, het felbegeerde getuigschrift Weerterlogie, in ontvangst nemen. De jongste cursist is 32 jaar, de oudste cursist 84 jaar. Kortom, de geschiedenis van Weert mag zich op een brede belangstelling verheugen. Volgend jaar start er weer een nieuwe cursus Weerterlogie. Geïnteresseerd in de geschiedenis van Weert, kijk op de website www.dealdenborgh.nl

Weert van 1566 tot 1796, de keerzijde van de Gouden Eeuw 

Download hier de powerpointpresentatie van Jos Wassink


De Aldenborgh in 2016 bij het beeld van Lamoraal graaf van Egmont in Zottegem

Geslaagde opstartvergadering voor groot publicatieproject over Egmond en Horn in Brussel


Op dinsdag 26 april 2016 vond de langverwachte opstartvergadering van het publicatieproject over de graven van Egmont en Horn plaats.
Een talrijke delegatie van medewerkers uit diverse landen werd rond 10 uur in het Europees parlement vergast door de CDA Europarlementariër Jeroen Lenaers en zijn kabinetsmedewerker Dominique Lebens. En ook CD&V Europarlementariër Ivo Belet betoonde zijn interesse en sprak de aanwezigen toe.

In zijn openingswoord sprak Peter Korten, voorzitter van stichting De Aldenborgh uit Weert, dat men de draad weer oppakt waar de voorgangers uit Zottegem en Weert een halve eeuw geleden gestopt zijn met het project Egmont en Horn. Drie sprekers gaven een korte lezing. Dr. Liesbeth Geevers (Universiteit Leiden) behandelde de communicatielijnen van Egmont, Oranje en Horn met het Hof in Madrid. Dr. Aline Goosens (Université Libre de Bruxelles) sprak over de religie, en de ketterijbestrijding die door Karel V ingesteld werd.  Prof. Dr. Violet Soen (Katholieke Universiteit Leuven) schetste de beeldvorming van Lamoraal van Egmont, en besprak de manieren waarop de graaf in 2018 zoal herdacht zou kunnen worden.Na de drie korte lezingen begaf het hele gezelschap zich per bus naar het Brusselse Stadhuis. Onderweg werd in de bus een hartige lunch genuttigd. In de militiezaal van het Brusselse Stadhuis werden de deelnemers eerst verrast met een vooraf door Olivier Van Rode, voorzitter van Cultuurwerking Sotteghem afgenomen interview met een autoriteit inzake het Hof van Filips II en de Nederlandse Opstand, prof. dr. Geoffrey Parker (Ohio State University).

Daarna stelde Van Rode het publicatieproject zelf voor. Het moet een vlot leesbare biografie bieden, waarbij de mythen rond beide graven doorprikt worden. Daarnaast wil het de geschiedenis van de beeldvorming of mythevorming schetsen, en een antwoord bieden op de vraag waarom Egmont en Horn tot het einde toe trouw zijn gebleven aan een koning wiens politiek ze doorgaans afkeurden, en waarom die koning zo hardvochtig is opgetreden tegen zijn twee belangrijke Nederlandse vazallen.  Voor het biografische gedeelte wordt vooral een beroep gedaan op heemkundige kringen en amateurhistorici, terwijl het tweede gedeelte geconcipieerd moet worden door academische discussies uit te lokken.  Een derde grote pijler in het project is de opbouw van een digitale beeldbank van de bronnen, waarnaar teruggekeerd moet worden bij de biografische reconstructie.

Na de voorstelling van het publicatieproject volgde een paneldiscussie, die tal van vragen en suggesties opleverde. Zo moet zeker rekening gehouden worden met de internationale context, politiek en religieus, waarin het gebeuren zich afspeelt. Er zullen deelonderzoeken moeten plaatsvinden, waarbij telkens een bepaald aspect van die context belicht wordt. En de uitdaging daarbij zal dan liggen in de re-integratie van die deelonderzoeken in één maatschappelijk geheel. Wat het biografische onderzoek betreft, dient een duidelijke begrenzing van de behandelde periode en de behandelde problematiek vastgelegd te worden, dient bepaald te worden wat van het onderzoek van de diverse heemkundige kringen verwacht wordt, moet een tijdsplanning opgesteld worden, en moeten er afspraken gemaakt worden betreffende het op elkaar afstemmen van de verschillende deelonderzoekjes. Tenslotte werd geopperd dat de economische dimensie zeker niet onderbelicht mag blijven.

Naast de puur wetenschappelijke aspecten van het publicatieproject, werd opgeroepen om zeker niet de lichtere culturele evenementen te vergeten. Diverse nieuwe suggesties werden in dat verband geopperd. Dit wordt opgepakt door De Aldenborgh uit Weert. Het gemeentebestuur van Weert heeft 2018 bijvoorbeeld al verheven tot het Van Hornejaar. Ook worden er al vanuit het Weerter cultureel verenigingsleven initiatieven ontplooid voor dit bijzonder jaar. De organisatoren in Zottegem en Weert weten weer wat gedaan! Wordt ongetwijfeld vervolgd... Na afloop van de paneldiscussie werden de deelnemers vergast op een receptie, aangeboden door het Brusselse gemeentebestuur. De media-aandacht voor dit project was boven verwachting. Voorzitter Olivier Van Rode van Cultuurwerking Sotteghem bood dan iedere medewerker een fles Oud Zottegems Bier aan. Een gezamenlijk diner in restaurant Aux Armes de Bruxelles vormde een smakelijke afsluiting van een inspirerende dag.
Zie ook bijgevoegde artikelen: nd.nl/cultuur

Start van een groot internationaal Project over de graven van Egmont en van Horne

Egmont en Horne, twee belangrijke edelen uit de XVIe-eeuwse Nederlanden, met vooraanstaande functies in het Habsburgse Staatsbestel, die in de aanloop naar de Nederlandse Opstand op 5 juni 1568 terechtgesteld werden in opdracht van koning Filips II.

Ze werden op 9 september 1567 met een list aangehouden door de hertog van Alva, die door Filips II aan het hoofd van een grote legermacht naar de Nederlanden was gestuurd, om orde op zaken te stellen na de Beeldenstorm. Alva nodigde het tweetal uit voor een avondmaal in zijn ambtswoning, zogenaamd om de situatie te bespreken, maar liet hen tijdens de maaltijd aanhouden. Ze werden naar Gent gevoerd, waar ze opgesloten werden, en na een proces dat ruim zeven maanden aansleepte op 5 juni 1568 onthoofd op de Brusselse Grote Markt.

Er is door de eeuwen heen al heel wat inkt gevloeid over die twee onfortuinlijke figuren. Toch blijken zij, vooral buiten het Nederlands- en Franstalige onderzoeksveld, feitelijk illustere onbekenden. Vooral in het Angelsaksische onderzoek contrasteert de onderbelichting van die twee graven enorm met de grote bekendheid van Willem van Oranje.

Ondanks de veelheid aan bijdragen die aan de beide heren gewijd zijn, blijkt er dus toch nood aan een overzichtelijk naslagwerk dat hun levensloop beschrijft en hun betekenis voor de geschiedenis van de woelige XVIe eeuw schetst. Daarom sloegen de vereniging Cultuurwerking Sotteghem uit het Oost-Vlaamse Zottegem en stichting De Aldenborgh uit het Limburgse Weert de handen in elkaar om een dergelijke studie over de in hun gemeenten begraven heren te realiseren.

De initiatiefnemers van het project 450 jaar Van Horne/Egmont
Links : Peter Korten van stichting De Aldenborgh
Rechts : Olivier van Rode van erfgoedwerking Sotteghem

"We pakken de draad weer op, waar onze voorgangers bij de 400 jarige herdenking in 1968 gestopt zijn", aldus Aldenborgh-voorzitter Peter Korten.

De studie moet tegelijk een bevattelijke synthese bieden van het academisch onderzoek naar de rol van de beide graven in het Habsburgse Staatsbestel in de Nederlanden, hun verwevenheid met het centrale gezag in Madrid en hun dramatische botsing ermee, en een vlot toegankelijk biografisch naslagwerk vormen.

Onder de coördinatie van Cultuurwerking-voorzitter Olivier Van Rode werden reeds tal van belanghebbende verenigingen en individuen aangeschreven met de uitnodiging om aan het publicatieproject deel te nemen. "De toegezegde deelname van de Noord-Franse Cercle d’Histoire et Archéologie de Bailleul, Monts de Flandre, de Nederlandse verenigingen Stichting Historisch Egmond en Historische Vereniging Oud-Beijerland, en de Belgische Cercle d’Histoire d’Ellezelles et sa région, naast de initiatiefnemers, de stichting De Aldenborgh Weert en Cultuurwerking Sotteghem, staat garant voor een internationale aanpak", aldus Van Rode.